Faktaa ja periaatteita

Tarhamäen asumiskuntoutusyksikön eli TASKU:n perustajina toimivat sairaanhoitaja Sanna Anttonen ja mielenterveyshoitaja Kimmo Puolanen. Yksikkö on 6-paikkainen.

Toimipiste sijaitsee Jyväskylän Tarhamäessä, 4 km:n päässä kaupungin keskustasta. Lähellä on myös suuri kauppakeskus päivittäisiä hankintoja varten. Yksikkö tuottaa yksityistä palveluasumista yli 18-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Henkilökunta on paikalla arkipäiväisin klo 7-20. Viikonloppuisin ohjaaja on töissä klo 9-17. Muuna aikana päivystävä ohjaaja on tavoitettavissa päivystysnumerosta ja tulee paikalle tarpeen mukaan.

Asumiskuntoutusyksikköön asukkaat tulevat lähinnä sairaaloista sekä mielenterveystoimistojen että poliklinikoiden lähettäminä jatkokuntoutukseen. Myös sosiaalitoimistot voivat lähettää kotona asuvia mielenterveyskuntoutujia asukkaiksi sekä tarvittaessa myös intervallikuntoutusjaksoille.

Aluksi kuntoutuja tulee yhdessä lähettävän tahon kanssa yhteispalaveriin ja tutustuu taloon ja sen toimintaan. Samalla arvioidaan yhdessä kuntoutustarvetta. Mikäli kuntoutuja päätyy asukkaaksi, hänen kanssaan tehdään yhdessä kuntoutussuunnitelma kolmen viikon kuluttua taloon tulemisesta. Suunnitelma tarkastetaan aina kolmen kuukauden välein.

Kuntoutussuunitelmapalavereihin voi tarvittaessa osallistua asukkaan hoitoon liittyviä henkilöitä, kuten lääkäri, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä sekä myös perheenjäseniä. Jokaisen asukkaan kuntoutuksesta lähetetään koonti maksavaan kuntaan kuntoutuksen päätyttyä.

Ohjaajat ottavat vastuun asukkaan kuntoutumisen edistymiseen tarvittavan tuen järjestämisestä. Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti, asukkaan omia voimavaroja tukien ja yksilöllisyys huomioiden. Näin varmistetaan turvallinen siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Asukas voi saada erilaisia rahallisia tukimuotoja, joten omavastuun osuus kustannuksista muodostuu pienemmäksi.

Henkilökohtaisia lääkkeitä ja vaatteita lukuunottamatta vuorokausihintaan sisältyy kaikki asumiseen ja elämiseen tarvittavat palvelut, retket ja ryhmät. Ohjaamme sekä tuemme asukasta tarvittaessa kuntoutumisen edetessä sopivaan työtoimintaan tai opiskeluun.