Henkilökunta

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan koulutuksen omaavista ammattilaisista. Jokainen yksikön työntekijä on omaohjaaja kaikille asumiskuntoutusyksikön asukkaille ja on vastuussa kuntoutussuunnitelman ajan tasalla pitämisestä sekä sen toteuttamisesta yhdessä omaisten ja muiden verkostoon kuuluvien kanssa. Työntekijät ovat myös sitoutuneet yksikön laaditun viikko-ohjelman toteuttamiseen. Se edellyttää työntekijöiltä aktiivisuutta ja innostusta erilaisten harraste- ja virkistysryhmien vetämiseen. On hyödyllistä myös nähdä ja ymmärtää, kuinka tärkeää asumisyksikön toiminnan ja kehittämisen kannalta on se, että siellä työskentelee motivoitunut, innostunut ja työhönsä sitoutunut henkilökunta.

Sairaanhoitaja Sanna Anttonen on yrityksen toimitusjohtaja sekä yksikön vastaava hoitaja ja huolehtii kaikista hallintoon liittyvistä tehtävistä. Hän osallistuu samalla myös kuntoutukseen liittyviin töihin asukkaiden kanssa. Sannalla on usean vuoden kokemus psykiatrisesta kuntoutustyöstä niin avohoidon kuin osastohoidonkin puolelta.

Mielenterveyshoitaja Kimmo Puolanen on hallituksen puheenjohtaja ja yksikön toinen omistaja. Hän on työskennellyt yli 30 vuotta mielenterveysongelmaisten parissa eri yksiköissä ja hänellä on vankka kokemus kuntoutustyöstä. Kimmo toimii lähihoitajien ohjaajana yksikössä.